Výzkum a vývoj inovativní linky Building Data Warehouse k zajištění kvality a kontroly procesů ve výstavbě a údržbě

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027275 Více o projektu...

Březen 2023

Součástí zahraniční stáže akademických pracovníků, členů Katedry stavebnictví VŠTE v ČB, Ing. Martina Dědiče a Ing. Aleše Kaňkovského na Canadian Institute of Technology (CIT) v Tiraně (Albánii) ve dnech 13. – 17. března 2023 bylo krátké představení projektu OP APLIKACE Výzkum a vývoj inovativní linky Building Data Warehouse k zajištění kvality a kontroly procesů ve výstavbě a údržbě (CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027275).

Tisková zpráva ze stáže ke stažení zde.

Únor 2023

Pořízení SW části BDW linky pro zpracování 3D dat liniových objektů a staveb.

Leden 2023

Uveřejnění výběrového řízení na dodávku HW přenosného ručního 3D laserového a kamerového skeneru určeného pro vnitřní a vnější použití. Uveřejnění výběrového řízení na dodávku položek SW a aplikací pro zpracování 3D dat liniových objektů a staveb v oblasti inženýrské geodézie.

Listopad 2022

Ve dnech 7. – 11. listopadu 2022 představil na své zahraniční stáži na University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG) v Sofii Ing. Michal Kraus, Ph.D., projektový záměr celého projektu a připravované výstupy.

Tisková zpráva ze stáže ke stažení zde.

Říjen 2022

Představení projektu na Setkání zákazníků TKP geo 25.10.2022 v Parkhotelu Hluboká nad Vltavou.

Září 2022

31.7. dokončení 1. etapy projektu Výzkum a vývoj inovativní linky Building Data Warehouse (BDW) k zajištění kvality a kontroly procesů ve výstavbě a údržbě. V současnosti probíhají na projektu další navazující sběry dat, zpracování pořízených dat a příprava výběrového řízení na pořízení SW.

Srpen 2022

Ukázka z realizace leteckého snímkování. Pořízení dat pro výpočet kubatur - odtěžení skalního masivu.

Červenec 2022

Pořízení HW části BDW linky pro zpracování a vyhodnocování pořízených dat.

Červen 2022

Dne 17.6. 2022 pan Ing. Michal Kraus, Ph.D. představil projekt v rámci své účasti na plenárním online meetingu programu CEEPUS sítě Teaching and Learning Civil Engineering in European Context.

Květen 2022

Výběrové řízení „Pořízení zaměřovacího a snímacího setu pro stavební objekty“.

Duben 2022

Výběrové řízení „Pořízení Bezpilotního mapovacího setu s kamerovými zařízeními včetně zajištění servisní podpory“.

Březen 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 31.8.2021 v rámci Výzvy APLIKACE - VÝZVA IX a Prioritní osy PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“, rozhodlo dle ust. § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace na projekt s názvem „Výzkum a vývoj inovativní linky Building Data Warehouse (BDW) k zajištění kvality a kontroly procesů ve výstavbě a údržbě“, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027275.

Únor 2022

Vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu

Září 2021

Vstup do budovy TKP geo


Srpen 2021

Podepsána Smlouva o spolupráci mezi TKP geo s.r.o. a VŠTE v ČB, při realizaci Projektu „Výzkum a vývoj inovativní linky Building Data Warehouse (BDW) k zajištění kvality a kontroly procesů ve výstavbě a údržbě“.

31.08.2021 byla podána Žádost o podporu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Aplikace Výzvy IX OP PIK u Ministerstva průmyslu a obchodu ČR s reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027275 s názvem BDW - TKP sro, s realizací projektu 01.9.2021-30.04.2023